OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT UBEZPIECZENIOWYCH UCZNIÓW

w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

 

Prosimy o składanie ofert ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2014/2015. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do 27.08.2014 r. do godz. 15.00

 

Miejsce składania ofert:

sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

21-400 Łuków, ul. 11 Listopada 20

 

Dane do ubezpieczenia:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015:

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 460 uczniów

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 230 uczniów

Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015:

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 52 n-li

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 32 n-li
Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w £ukowie | Projekt i wykonanie: Feromedia.net